0
Động từ khiếm khuyết, to be và trợ động từ
Động từ khiếm khuyết, to be và trợ động từ

Index: – Trợ động từ: do/does (present simple), did (Past simple), have/has (Present perfect) ...

Đọc thêm »

0
TOEIC 600 trong 2 tháng
TOEIC 600 trong 2 tháng

Loại khoá học: TOEIC Cấp tốc (2 tháng) - Đảm bảo kết quả  Target: 60 0 điểm + Yêu cầu đ...

Đọc thêm »

0
Giới từ, liên từ và trạng từ
Giới từ, liên từ và trạng từ

Preposition, Conjunction and Advert – Giới từ, Liên từ và Adv I. Prepositions: Dùng để n...

Đọc thêm »

0
Luyện thi toeic cấp tốc 550 điểm +
Luyện thi toeic cấp tốc 550 điểm +

Loại khoá học: G-17, TOEIC Cấp tốc (3 tháng) - Đảm bảo kết quả  Target:  550 điểm + Yêu cầu đầu...

Đọc thêm »
 
 
Top