Twitter

Facebook

Google Plus

 
Showing posts with label TOEIC cap toc. Show all posts
Showing posts with label TOEIC cap toc. Show all posts

Monday, March 31, 2014

Mẫu CV và Thư xin việc bằng tiếng Anh

Chào các bạn,

Hôm nay ETT Vietnam sẽ cung cấp cho bạn 2 mẫu đơn thật sự hữu ích để các bạn có thể chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ xin việc của mình. Với những mẫu đơn này, các bạn có thể dễ dàng hoàn thành CV và đơn xin việc bằng tiếng Anh mà có thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Bạn có thể download tại đây:
+ CV: https://mega.co.nz/#!EcgSmAJR!D6saCxaknyDZm9UHJ6TrWjSJbrS9wXnWjneCAwzmuzU
+ Cover letter: https://mega.co.nz/#!ERIE2LSD!fg2AncPLQHNby-sBZ58dR0fgzRDsSQcC5lR4wmEDpPg

Chúc các bạn thành công.

Sunday, March 23, 2014

Giảm ngay 1 triệu đồng cho các bạn like page
Chào các bạn,

TOEIC cấp tốc là chương trình đột phát được phát triển bởi ETT Vietnam. Qua thời gian chương trình đã cho thấy tính hiệu quả và sự phù hợp đối với nhiều bạn học viên bao gồm: Sinh viên sắp tốt nghiệp đại học, Đầu vào và đầu ra của Cao học, Đầu vào và đầu ra của Nghiên cứu sinh và các anh chị đang đi làm.

Hiện nay ETT Vietnam đang có chương trình khuyến học thật hấp dẫn cho các bạn đăng ký các khóa học TOEIC cấp tốc trong tháng 3 và tháng 4 năm 2014 như sau:


  • Tặng 01 bộ Flash Card TOEIC gồm 3 themes 


Điều kiện áp dụng chương trình:

+ Học viên like 1 trong 2 page trên của ETT Vietnam
+ Không áp dụng chung với các chương trình khuyến học khác của ETT Vietnam

Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)
Xem địa chỉ trên bản đồ

Saturday, March 22, 2014

TOEIC cấp tốc 500 điểm + Đảm bảo kết quả

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (2 tháng) - Đảm bảo kết quả
Target: 500 điểm
Yêu cầu đầu vào: 300 điểm trở lên
Thời gian khai giảng: dự kiến ngày 29 tháng 3 năm 2014
Ngày học: thứ 3-5-7-CN (19:30-21:30) 
Học phí: 4 triệu/1 tháng (lớp 1 hv) hoặc 6 triệu/1 tháng (lớp 2hv)
số lượng hv: 01 hv - 2hv/1 lớp

  


Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)
Xem địa chỉ trên bản đồ

Sunday, March 9, 2014

TOEIC 500 cấp tốc - 1 tháng

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (1 tháng) - Đảm bảo kết quả
Target: 500 điểm
Yêu cầu đầu vào: 450 điểm trở lên
Thời gian khai giảng: dự kiến tháng 3 năm 2014
Ngày học: thứ 2-4-6 (19:30-21:30) 
Học phí: 2 triệu/1 tháng (lớp 1 hv)
số lượng hv: 06hv/1 lớp

  Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)
Xem địa chỉ trên bản đồ

Friday, March 7, 2014

TOEIC 600 cấp tốc - Đảm bảo kết quả

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (2 tháng) - Đảm bảo kết quả
Target: 600 điểm
Yêu cầu đầu vào: 480 điểm trở lên
Thời gian khai giảng: dự kiến tháng 3 năm 2014
Ngày học: thứ 2-4-6-CN (19:30-21:30) 
Học phí: 4 triệu/1 tháng (lớp 1 hv) hoặc 6 triệu/1 tháng (lớp 2hv)
số lượng hv: 01 hv - 2hv/1 lớp

  Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)
Xem địa chỉ trên bản đồ

Thursday, February 13, 2014

TOEIC 600 cấp tốc - Đảm bảo kết quả

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (3 tháng) - Đảm bảo kết quả
Target: 600 điểm
Yêu cầu đầu vào: 480 điểm trở lên
Thời gian khai giảng: dự kiến tháng 3 năm 2014
Ngày học: thứ 2-4-6 (08:00-10:00) 
Học phí: 4 triệu/1 tháng (lớp 1 hv) hoặc 6 triệu/1 tháng (lớp 2hv)
số lượng hv: 01 hv - 2hv/1 lớp

  Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)
Xem địa chỉ trên bản đồ

Monday, February 10, 2014

TOEIC cấp tốc 500 - Đảm bảo kết quả

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (2 tháng) - Đảm bảo kết quả
Target: 500 điểm
Yêu cầu đầu vào: 300 điểm trở lên
Thời gian khai giảng: dự kiến tháng 2 năm 2014
Ngày học: thứ 2-4-5-6 (14:30-16:30) 
Học phí: 4 triệu/1 tháng (lớp 1 hv) hoặc 6 triệu/1 tháng (lớp 2hv)
số lượng hv: 01 hv - 2hv/1 lớp

  


Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)
Xem địa chỉ trên bản đồ

Monday, February 3, 2014

TOEIC cấp tốc 600 điểm - Đảm bảo kết quả

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (3 tháng) - Đảm bảo kết quả
Target: 600 điểm
Yêu cầu đầu vào: 480 điểm trở lên
Thời gian khai giảng: dự kiến tháng 2 năm 2014
Ngày học: thứ 2-4-6 (10:00-12:00) 
Học phí: 4 triệu/1 tháng (lớp 1 hv) hoặc 6 triệu/1 tháng (lớp 2hv)
số lượng hv: 01 hv - 2hv/1 lớp

  Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)
Xem địa chỉ trên bản đồ

Wednesday, January 8, 2014

TOEIC 500 điểm cấp tốc - Đảm bảo kết quả

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (2 tháng) - Đảm bảo kết quả
Target: 500 điểm
Yêu cầu đầu vào: 300 điểm trở lên
Thời gian khai giảng: dự kiến tháng 2 năm 2014
Ngày học: thứ 2-4-5-6 (08:00-10:00) 
Học phí: 4 triệu/1 tháng (lớp 1 hv) hoặc 6 triệu/1 tháng (lớp 2hv)
số lượng hv: 01 hv - 2hv/1 lớp
  


Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)
Xem địa chỉ trên bản đồ

Thursday, January 2, 2014

Chúc mừng học viên: Nguyễn Bảo Trung

Xin chúc mừng bạn Nguyễn Bảo Trung
- Điện thoại: 0904043050
- Số điểm đầu vào: 325 điểm- Mục tiêu: 400 điểm
- Nghề nghiệp: sinh viên
- Chương trình học: Toeic cấp tốc - đảm bảo kết quả
Thời gian học: 01 tháng (4 buổi/1 tuần x 2 giờ)

Đã đạt được 555 điểm trong kỳ thi tháng 12/2013 do ETS tổ chức sau 01 tháng luyện thi lớp TOEIC one-to-one tại ETT.

Chúc mừng học viên: Mr. Tâm

Xin chúc mừng anh Tâm
- Điện thoại: 0908292xxx
- Nghề nghiệp: Luật sư- Số điểm đầu vào: TOEIC 210 điểm
- Mục tiêu: 400 điểm
- Chương trình học: TOEIC cấp tốc đảm bảo kết quả- Thời gian học: 2 tháng (4 buổi/1 tuần x 2 giờ học)
Đã đạt được 535 điểm trong kỳ thi tháng 12/2013 do ETS tổ chức sau 02 tháng luyện thi lớp TOEIC cấp tốc tại ETT.

Tuesday, December 24, 2013

TOEIC cấp tốc 800 - Đảm bảo kết quả

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (3 tháng) - Đảm bảo kết quả
Target: 800 điểm
Yêu cầu đầu vào: 590 điểm trở lên
Thời gian khai giảng: dự kiến tháng 1 năm 2014
Ngày học: thứ 2-4-5-6 (10:00-12:00) 
Học phí: 4 triệu/1 tháng (lớp 1 hv) hoặc 6 triệu/1 tháng (lớp 2hv)
số lượng hv: 01 hv - 2hv/1 lớp

  


Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)
Xem địa chỉ trên bản đồ

Monday, December 16, 2013

Toeic cap toc 600

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (3 tháng) - Đảm bảo kết quả
Target: 600 điểm
Yêu cầu đầu vào: 400 điểm trở lên
Thời gian khai giảng: dự kiến ngày 23 tháng 12 năm 2013
Ngày học: thứ 2-4-5-6 (10:00-12:00) 
Học phí: 4 triệu/1 tháng (lớp 1 hv) hoặc 6 triệu/1 tháng (lớp 2hv)
số lượng hv: 01 hv - 2hv/1 lớp


  Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)
Xem địa chỉ trên bản đồ

Monday, December 9, 2013

Test thử TOEIC miễn phí

Nhằm giúp các bạn biết được mức độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC của mình như thế nào từ đó các bạn có thể lên kế hoạch thi lấy bằng chính thức tại ETS (đỡ tốn tiền thi nhiều lần). Hoặc các bạn đang muốn đi học để lấy TOEIC theo yêu cầu của công việc hay học tập. Chúng tôi cung cấp cho các bạn bài test TOEIC (theo dạng mới đang lưu hành) hoàn toàn miễn phí.
* Ngày test: Thứ 7 ngày 14 tháng 12 năm 2013
* Thời gian: 13:00-15:00
* Thời lượng test: 120 phút bao gồm 45 phút Listening và 75 phút Reading
* Kết quả: Có ngay sau khi kết thúc bài thi (kết quả được chấm bằng máy chuyên dụng với độ chính xác và tốc độ cao)
* Phí: Miễn phí 100%
* Đăng ký: 
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)

Xem địa chỉ trên bản đồ

Monday, November 18, 2013

TOEIC cấp tốc 650 điểm - đảm bảo kết quả

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (3 tháng) - Đảm bảo kết quả
Target: 650 điểm
Yêu cầu đầu vào: 470 điểm trở lên
Thời gian khai giảng: dự kiến tháng 11 năm 2013
Ngày học: thứ 2-4-5-6 (08:00-10:00) 
Học phí: 4 triệu/1 tháng (lớp 1 hv) hoặc 6 triệu/1 tháng (lớp 2hv)
số lượng hv: 01 hv - 2hv/1 lớp
  

Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)
Xem địa chỉ trên bản đồ
 
Toeic Cấp Tốc © 2008-2013. Địa chỉ: 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, HCMC. Hotline: 01234347373