Cơ sở 1: 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, HCMC
Cơ sở 2: 137 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCMC
Cơ sở 3: 291 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCMC
Hotline: 01234 34 73 73 (Thầy Cường)
 
Showing posts with label TOEIC cap toc. Show all posts
Showing posts with label TOEIC cap toc. Show all posts

Wednesday, May 13, 2015

TOEIC cấp tốc 700 điểm+ Đảm bảo kết quả

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (2 tháng) - Đảm bảo kết quả 
Target: 700 điểm
Yêu cầu đầu vào: 550 điểm trở lên
Thời gian khai giảng:   tháng 05 năm 2015
Ngày học: thứ 3-5-7-CN (17:30 - 19:30) 
Tổng số giờ học: 16 buổi x 2 giờ x 3 tháng = 96 giờ học

Học phí: 4 triệu/1 tháng (lớp 1 học viên), 3 triệu/1 tháng/1 học viên (lớp 2 học viên) 
số lượng hv: 1 hoặc 2 học viên/1 lớp

Ưu đãi: Được cung cấp account học TOEIC online miễn phí tại http://www.ettvietnam.net/elearning

Chương trình học bao gồm

 • Chương trình Practice Test (2 tháng)


   


Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)

Xem địa chỉ trên bản đồ

Tuesday, April 21, 2015

Tuấn Minh

Xin chúc mừng bạn Tuấn Minh
- Điện thoại: 
- Số điểm đầu vào: 370 điểm
- Target: 500 điểm
- Chương trình học: TOEIC cấp tốc 
- Thời gian học: 1 tháng (4 buổi/1 tuần x 2 giờ học)
Đã đạt được 510 điểm trong kỳ thi tháng 04/2015 do ETS tổ chức sau 01 tháng luyện thi lớp TOEIC cấp tốc.


Saturday, January 10, 2015

Chúc mừng bạn Ái Hoa

Xin chúc mừng bạn Ái Hoa - FB: https://www.facebook.com/ai.hoa.3
- Điện thoại: 
- Số điểm đầu vào: TOEIC 350 điểm
- Target: 450 điểm
- Chương trình học: TOEIC cấp tốc 
- Thời gian học: 1 tháng (4 buổi/1 tuần x 2 giờ học)
Đã đạt được 540 điểm trong kỳ thi tháng 12/2014 do ETS tổ chức sau 01 tháng luyện thi lớp TOEIC cấp tốc tại ETT (vượt target 90 điểm).

Thursday, December 4, 2014

TOEIC cấp tốc 700 điểm - Đảm bảo kết quả

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (3 tháng) - Đảm bảo kết quả 
Target: 700 điểm
Yêu cầu đầu vào: 500 điểm trở lên
Thời gian khai giảng:   tháng 12 năm 2014
Ngày học: thứ 3-5-7-CN (14:30 - 16:30) 
Tổng số giờ học: 16 buổi x 2 giờ x 3 tháng = 96 giờ học

Học phí: 4 triệu/1 tháng (lớp 1 học viên), 3 triệu/1 tháng (lớp 2 học viên) 
số lượng hv: 1 hoặc 2 học viên/1 lớp

Ưu đãi: Được cung cấp account học TOEIC online miễn phí tại http://www.ettvietnam.net/elearning

Chương trình học bao gồm

 • Chương trình Practice Test (2 tháng)


   


Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)

Xem địa chỉ trên bản đồ

Wednesday, November 19, 2014

Chúc mừng học viên: Hoài Mân

Xin chúc mừng bạn Hoài Mân
- Điện thoại: 0905303044
- Số điểm đầu vào: TOEIC 410 điểm
- Target: 550 điểm
- Chương trình học: TOEIC cấp tốc đảm bảo kết quả
- Thời gian học: 2 tháng (4 buổi/1 tuần x 2 giờ học)
Đã đạt được 650 điểm trong kỳ thi tháng 10/2014 do ETS tổ chức sau 02 tháng luyện thi lớp TOEIC cấp tốc tại ETT (vượt target 100 điểm).


Friday, November 7, 2014

Kỹ thuật nghe phần 2 Toeic hiệu quả

Đối với Part 2, các bạn cũng có nhiều kỹ thuật để luyện nghe và dự đoán dựa trên câu hỏi mình nghe được. Đây cũng là phần tương đối dễ trong TOEIC. Vì vậy bạn hãy cố gắng để ghi điểm phần này càng nhiều càng tốt. Có nhiều bạn sử dụng kỹ thuật nghe Part 2 dù không nghe được hết các câu nhưng vẫn có thể chọn câu trả lời đúng. Sau đây sẽ là một số kỹ thuật cho phần số 2 này.

1. Nghe và phân loại câu hỏi: 
Khi nghe 1 câu hỏi bạn cần biết nó thuộc loại nào để khi nghe phần trả lời bạn có thể đoán khả năng phù hợp của nói với câu hỏi nghe được. Các câu hỏi thuộc 3 nhóm chính sau đây: 
a. Câu hỏi thông tin (Information questions): Đây là dạng câu hỏi bắt đầu bằng What, how, when, where, why, who, whose, which...). Khi nghe câu hỏi loại này, tuyệt nhiên bạn sẽ loại những câu trả lời yes/no. Đối với loại câu này, từ để hỏi quyết định đến 80% trong việc chọn câu trả lời. Vì vậy hãy nghe và ghi nhớ từ để hỏi một cách cẩn thận. 

b. Câu hỏi "yes/no":  Đây là loại câu hỏi thường bắt đầu bằng trợ động từ (DO/DOES/DID/HAVE/HAS), động từ to be (Am/is/are) và động từ khiếm khuyết (Modal verbs: will/shall/can/could/may/should...). Tuy nhiên bạn cũng nên thận trọng với loại câu này vì nó có thể bị nhầm lẫn với câu choice (or) và câu hỏi nhúng (embedded). Đương nhiên với câu hỏi yes/no bạn nên hướng đến câu trả lời đồng ý (yes, sure, of course, certainly, as the matter of fact...) hoặc không đồng ý (no, not sure, have no idea...). 

c. Các loại câu khác: Trong phần còn lại này, chúng ta làm quen với các loại câu sau: Câu tình huống (Statement), câu hỏi lựa chọn (or) và câu hỏi nhúng (embedded). 
 • Đối với câu Statement bạn cần nghe rõ nội dung mới có thể trả lời và đây được coi là câu khó. 
 • Loại câu lựa chọn thường có 2 hoặc 3 đối tượng/sự việc để ta lựa chọn. Nếu câu hỏi là Do you like (A) or (B) ? thì khả năng trả lời sẽ là 1:A, 2:B, 3:Either (cái nào cũng được), 4:Both (cả 2), 5: Neither và có thể chọn đối tượng khác (C),
 • Embedded Question (câu hỏi nhúng): đối với câu này rất dễ xác định nhầm sang câu yes/no vì nó cũng bắt đầu bằng những trợ từ và Auxiliary verbs khác giống như câu yes/no. Chúng ta có 3 loại câu nhúng: nhúng câu thông tin, nhúng câu yes/no và nhúng câu statement.
        Nhúng câu thông tin: Can you tell me when the meeting is?
        Nhúng câu yes/no: Do you know if/whether Mr. Smith comes this morning?
        Nhúng câu Statement: Did you hear that Sharah was fired last weekend?

2. Nghe và xác định câu trả lời sai
Nếu bạn không nghe được câu trả lời đúng hoặc chưa thật chắc về câu trả lời đúng, hãy nghe và nhận biết câu trả lời sai. Vì chỉ có 3 options nên rất dễ để bạn loại trừ. Để xác định được câu trả lời sai bạn cần ghi nhớ câu hỏi, sau đó đi đối chiếu với câu trả lời nghe được. Khi bạn đối chiếu thấy sai thì loại ngay, không nghi nhớ câu đó nữa nhé. 
Trong phần câu hỏi bạn cần tập trung các thành phần sau đây: 
 • Từ để hỏi: What? How? Where? When? Why? Who? Whose? Which?...
 • Chủ ngữ: I, we, you, they, he , she, it, man, woman...
 • Thì (tense): khi nghe câu hỏi bạn cũng nên chú ý một chút đến thì của nó nhờ vào động từ chính và các trợ động từ đi kèm theo. 

Trong câu trả lời bạn cần đối chiếu với thông tin bạn ghi nhớ trong câu hỏi: 
 • Từ để hỏi: Nếu câu trả lời không đúng với từ để hỏi, vd: hỏi When...? nhưng trả lời địa điểm. Chúng ta gọi chúng sai loại câu hỏi và trả lời (Wrong type of question)
 • Chủ ngữ: Nếu hỏi "he" mà câu trả lời dùng chủ ngữ là "She" thì câu này thuộc sai chủ ngữ (Wrong person)
 • Thì: Nếu nghe câu hỏi dùng thì quá khứ nhưng câu trả lời dùng hiện tại hoặc tương lai thì đây là lỗi sai thì (Wrong tense)  
Trong 3 loại câu trả lời sai thì loại Wrong type thường xảy ra nhất. 

Tất cả các bước trên và tài liệu luyện tập phần này có thể download theo link sau: 

Friday, October 24, 2014

Kỹ thuật luyện nghe Part 1 hiệu quả

Part 1: Picture Description

Để nghe part 1 hiệu quả bạn cần: Khả năng quan sát tranh tốt + Dự đoán từ + Xử lý thông tin 
1. Quan sát tranh: khi quan sát tranh các bạn cần lưu ý những điểm sau đây: 
a. Đối với vật: các bạn cần đặt những câu hỏi: What? (vật gì đây) -> Where? (ở đâu)
+ Khi trả lời câu "What" chính là bạn đã có N chỉ vật đó. Chẳng hạn như: Chiếc xe, cái bàn, tủ quần áo...
+ Khi trả lời câu "Where" là bạn đã nghĩ đến một số giới từ chỉ vị trí: 
in font of (phía trước), behind = at the back of = at the rear of (phía sau), on the left of (bên trái), on the right of (bên phải), in the middle (ở chính giữa), between (giữa 2 vật), among (giữa nhiều vật), on (ở trên nhưng phải tiếp xúc nhau), above hoặc over (ở trên cao và không tiếp xúc nhau), under (ở dưới), in (trong), out (ngoài), beside = near = next to = close to = by  (bên cạnh)
* Đối với bức tranh chỉ có vật, bạn nghe câu nào có "Being + PP" thì câu đó hoàn toàn sai vì đây là câu bị động của thì tiếp diễn (đang được làm bởi ai đó). 

b. Đối với người: Bạn cần đặt câu hỏi: Who? (ai đây) -> What? (đang làm gì đây) -> Where? (ở đâu)
+ Khi trả lời câu hỏi "Who" là các bạn đã có N chỉ người, chẳng hạn như: người phụ nữ, đàn ông, cậu bé, cô gái, nhiều người, nhóm người ...
+ Khi trả lời câu "What" là các bạn dự đoán được một số Verb sẽ dùng để mô tả hành động của người trong tranh, ví dụ như: đang lái xe, đang cỡi ngựa, đàng nói chuyện, đang gọi món ăn ...
+ Khi trả câu "Where" là bạn dự đoán được một số giới từ chỉ vị trí giống như trong phần quan sát vật. 
in font of (phía trước), behind = at the back of = at the rear of (phía sau), on the left of (bên trái), on the right of (bên phải), in the middle (ở chính giữa), between (giữa 2 vật), among (giữa nhiều vật), on (ở trên nhưng phải tiếp xúc nhau), above hoặc over (ở trên cao và không tiếp xúc nhau), under (ở dưới), in (trong), out (ngoài), beside = near = next to = close to = by  (bên cạnh)

2. Dự đoán từ: Trong quá trình quan sát tranh các bạn phải dự đoán những từ có liên quan mà người nó có khả năng sẽ dùng để mô tả. Bạn dự đoán càng nhiều càng tốt và tất nhiên bạn có thể dự đoán sai (...). Nói đùa vậy chứ không phải bạn dự đoán sai mà là người nói dùng những từ ngữ khác nhau để mô tả. Chính vì vậy mà bạn cần giai đoạn tiếp theo: Xử lý thông tin

3. Xử lý thông tin: Khi bạn nghe, có thể người nói dùng một số từ khác với những từ bạn đã dự đoán ở giai đoạn 2. Vì vậy bạn cần có sự nhạy bén và quyết đoán trong khi nghe. Nếu bạn nhận thấy câu nào hoàn toàn đã sai thì bỏ đi, không suy nghĩ về nó nữa. Bạn hãy nghe Noun (làm chủ ngữ), Verb và Preposition (giới từ chỉ vị trí). Trong phần tranh có 2 thì được dùng: Hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn. Hiện tại tiếp diễn dùng để mô tả người đang làm gì, vì vậy bạn chỉ cần biết động từ này thì khả năng đúng rất cao. Còn khi nói về vật thì câu nào dùng bị động của thì tiếp diễn bạn phải nhìn tác nhân gây ra (người làm), nếu không có người thì câu đó hoàn toàn sai. Tuy nhiên, dùng bị động của thì hiện tại đơn đối với vật thì hoàn toàn đúng dù không có người. 
Ví dụ: Bạn nhìn bức tranh chỉ có một số giày dép trưng bày trên kệ và bạn nghe câu: The shoes are displayed neatly on the shelves for sales. Đây chính là câu đúng. Trong trường hợp này là những đôi giày đã đươc người ta xếp lên kệ rồi và hiện nay đang sẵn sàng để bán. 

*****Lưu ý khi đi thi: Đầu mỗi phần nghe đều có thời gian để hướng dẫn. Đối với phần 1 bạn có 1 phút 30 giây. Hãy tận dụng thời gian quý báu này để quan sát tranh và dự đoán từ. Đừng chỉ quan sát duy nhất bức tranh đầu nhé. Hãy quan sát hết 10 bức tranh trong phần này và bạn sẽ thấy tính hiệu quả cũng như tinh thần của mình sẽ vững hơn, tự tin hơn. 
Chúc bạn thành công với phần số 1 

Saturday, October 18, 2014

TOEIC cấp tốc 650 điểm - Đảm bảo kết quả thi tại IIG

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (3 tháng) - Đảm bảo kết quả 
Target: 650 điểm
Yêu cầu đầu vào: 450 điểm trở lên
Thời gian khai giảng:   28 tháng 10 năm 2014
Ngày học: thứ 3-5-7 (19:30 - 21:30) và CN (17:30-19:30)
Tổng số giờ học: 16 buổi x 2 giờ x 3 tháng = 96 giờ học

Học phí: 4 triệu/1 tháng (lớp 1 học viên), 3 triệu/1 tháng (lớp 2 học viên) 
số lượng hv: 1 hoặc 2 học viên/1 lớp

Ưu đãi: Được cung cấp account học TOEIC online miễn phí tại http://www.ettvietnam.net/elearning

Chương trình học bao gồm

 • Chương trình Practice Test (2 tháng)

luyện thi toeic cấp tốc


Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)

Xem địa chỉ trên bản đồ

Thursday, October 9, 2014

Thủ tục đăng ký dự thi TOEIC

1.CHUẨN BỊ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THI:

Thí sinh trực tiếp đến đăng ký và mang theo :
- Bản gốc Chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu (HC) còn hạn sử dụng (CMND nguyên bản không rách/mờ thông tin, dấu giáp lai rõ ràng, không ép lại).
- Ba (03) ảnh 3*4 chụp không quá 03 tháng (Không dùng ảnh scan, ảnh can thiệp kỹ thuật số), sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, Ngày sinh, số CMND.
- Lệ phí thi: 750 000 VNĐ
*Thí sinh đăng ký muộn nhất trước 01 ngày thi (nếu còn chỗ).

2.Đăng ký thi:
Thí sinh vui lòng làm theo các bước hướng dẫn sau đây:
Bước 1: Thí sinh nộp cho bộ phận đăng ký thi các giấy tờ theo đúng những yêu cầu quy định về thủ tục đăng ký thi.
Bước 2: Thí sinh lựa chọn & xác nhận ngày thi phù hợp.
Bước 3: Sau khi được kiểm tra, thí sinh điền thông tin vào phiếu đăng ký dự thi (giữa hai lần thi trên cùng một loại bài thi phải cách nhau tối thiểu 05 ngày làm việc).
Bước 4: Thí sinh nộp lệ phí thi, cán bộ đăng ký đóng dấu phiếu đăng ký dự thi.
Bước 5: Thí sinh ký Phiếu thu & nhận lại liên 2 Phiếu đăng ký dự thi, CMND/HC, tài liệu hướng dẫn thi.
Bước 6: Thí sinh lắng nghe cán bộ đăng ký thi dặn dò & hoàn tất thủ tục đăng ký thi.

3.Khi đi thi, Thí sinh mang theo:
- Phiếu đăng ký dự thi.
- CMND (hoặc hộ chiếu) bản gốc và các giấy tờ khác nếu được cán bộ tiếp nhận đăng ký yêu cầu.
*Chú ý:
Thí sinh không mang theo vật dụng cá nhân đến địa điểm thi.
- Khi đến thi, nếu thí sinh không mang đúng giấy tờ tùy thân theo quy định sẽ không được vào phòng thi và không được hoàn trả lệ phí thi.

Thursday, September 4, 2014

TOEIC cấp tốc 650-700 điểm - Đảm bảo kết quả thi tại IIG

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (2 tháng) - Đảm bảo kết quả 
Target: 650-700 điểm
Yêu cầu đầu vào: 500 điểm trở lên
Thời gian khai giảng:   tháng 9 năm 2014
Ngày học: thứ 3-5-7 (17:00 - 19:00) CN (tùy chọn)
Tổng số giờ học: 16 buổi x 2 giờ x 2 tháng = 64 giờ học

Học phí: 4 triệu/1hv/1 tháng (lớp 1 hv) hoặc 3 triệu/1hv/1 tháng (lớp 2 hv) 
số lượng hv: 1 hoặc 2 hv/1 lớp

Ưu đãi: Được cung cấp account học TOEIC online miễn phí tại http://www.ettvietnam.net/elearning

Chương trình học bao gồm

 • Chương trình Practice Test (1 tháng)luyện thi toeic cấp tốcluyen thi toeic cap toc


Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)

Xem địa chỉ trên bản đồ

Thursday, August 21, 2014

TOEIC cấp tốc 500 - Đảm bảo kết quả thi tại IIG

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (3 tháng) - Đảm bảo kết quả 
Target: 450-500 điểm
Yêu cầu đầu vào: 200 điểm trở lên
Thời gian khai giảng:   tháng 8 năm 2014
Ngày học: thứ 3-5-7 (17:00 - 19:00) CN (tùy chọn)
Tổng số giờ học: 16 buổi x 2 giờ x 3 tháng = 96 giờ học

Học phí: 4 triệu/1hv/1 tháng (lớp 1 hv) hoặc 3 triệu/1hv/1 tháng (lớp 2 hv) 
số lượng hv: 1 hoặc 2 hv/1 lớp

Ưu đãi: Được cung cấp account học TOEIC online miễn phí tại http://www.ettvietnam.net/elearning

Chương trình học bao gồm

 • Chương trình Practice Test (1-2 tháng)


luyện thi toeic cấp tốcluyen thi toeic cap toc


Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)

Xem địa chỉ trên bản đồ

Sunday, August 10, 2014

TOEIC cấp tốc 500 - Đảm bảo kết quả thi tại IIG

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (2 tháng) - Đảm bảo kết quả
Target: 500 điểm
Yêu cầu đầu vào: 300 điểm trở lên
Thời gian khai giảng: dự kiến tháng 8năm 2014
Ngày học: thứ 2-4-6-CN (17:30-19:30) 
Học phí: 4 triệu/1 tháng (lớp 1 hv) hoặc 6 triệu/1 tháng (lớp 2hv)
số lượng hv: 01 hv - 2hv/1 lớp

Ưu đãi: Được cung cấp account học TOEIC online miễn phí tại http://www.ettvietnam.net/elearning  


Đăng ký và học tại:
ETT Việt Nam - 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 01234347373 (thầy Cường)
Xem địa chỉ trên bản đồ
 
Toeic Cấp Tốc © 2008-2013. Địa chỉ: 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1, HCMC. Hotline: 01234347373