GuidePedia

0
TOEIC 500 điểm trong 1 tháng
TOEIC 500 điểm trong 1 tháng

Loại khoá học: TOEIC chất lượng cao (1 tháng)   Target:  500 điểm Yêu cầu đầu vào: 40 0  điểm ...

Đọc thêm »

0
TOEIC cấp tốc 1 tháng - Đảm bảo kết quả
TOEIC cấp tốc 1 tháng - Đảm bảo kết quả

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (1 tháng) - Đảm bảo kết quả  Target: 60 0  điểm Yêu cầu đầu vào:...

Đọc thêm »

0
TOEIC cấp tốc 700 điểm+  Đảm bảo kết quả
TOEIC cấp tốc 700 điểm+ Đảm bảo kết quả

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (2 tháng) - Đảm bảo kết quả  Target: 70 0  điểm Yêu cầu đầu vào:  55 ...

Đọc thêm »

0
Tuấn Minh
Tuấn Minh

Xin chúc mừng bạn Tuấn Minh - Điện thoại:  - Số điểm đầu vào: 370 điểm - Target:  50 0  điểm - Chươn...

Đọc thêm »

0
Chúc mừng bạn Ái Hoa
Chúc mừng bạn Ái Hoa

Xin chúc mừng bạn Ái Hoa - FB:  https://www.facebook.com/ai.hoa.3 - Điện thoại:  - Số điểm đầu vào: TOEIC  350  điểm - Target:  45 0  điể...

Đọc thêm »

0
TOEIC cấp tốc 700 điểm - Đảm bảo kết quả
TOEIC cấp tốc 700 điểm - Đảm bảo kết quả

Loại khoá học: TOEIC cấp tốc (3 tháng) - Đảm bảo kết quả  Target: 70 0  điểm Yêu cầu đầu vào: 50 0...

Đọc thêm »
 
 
Top